چارت درسی - روانشناسی
X
تبلیغات
زولا
چارت درسی  
w w w . T e h r a n . i c t r a d . c o m


روانشناسی عمومی (۱)
تعداد واحد : ۲
نوع واحد : پایه و اصلی (نظری)
پیشنیاز : نداد
مدت زمان ارائه : ۳۴ ساعت
هدف : آشنائی با مفاهیم روانشناسی و روشهای آن. جایگاه روانشناسی در بین سایر علوم و رابطه آن با سایر علوم ٫ بررسی رفتار موجودات زنده ( به ویژه انسان ) و بررسی اجمالی و کلی مباحثی که درد دروس اختصاصی روانشناسی مورد بحث قرار میگیرند.


فیزیولوژی عمومی ( اعصاب و غدد ) 

تعداد واحد : ۳
نوع واحد : پایه و اصلی (نظری)
پیشنیاز : نداد
مدت زمان ارائه : ۵۹ ساعت
هدف : آشنائی با ساختمان و کارکرد سیستم عصبی و غدد ٫ تائثیر و و چگونگی ارتباط آنها با رفتا

 


کلیات فلسفه 

 تعداد واحد : ۳
نوع واحد : پایه و اصلی (نظری)
پیشنیاز : نداد
مدت زمان ارائه : ۵۱ ساعت
هدف : آشنائی اجمالی با فلسفه اسلامی و مکتبهای مشائی و اشراقی  


روان‌شناسی کودکان استثنایی 

روانشناسی کودکان استثنایی، شاخه‌ای از دانش روانشناسی است که به تعریف کلیه مسایل مربوط به کودکان استثنایی از گستره کودکان تیزهوش تا کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان نابینا و کم بینا، کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان دارای ناتوانی های تکلمی، و کودکان دارای ناتوانی های حرکتی و ذهنی، و تمامی امور و تعاریف مربوط به پیشگیری و شناخت و آموزش این کودکان می پردازد.


منبع شورایعالی برنامه ریزی ( مصوب ۱۸۳ جلسه شورایعالی برنامه ریزی ) 

   @number       @number