روانشناسی عمومی (۱) - روانشناسی
روانشناسی عمومی (۱)  
w w w . T e h r a n . i c t r a d . c o m

چند نمونه ازشرطی سازی کلاسیک  ۲۳/۹/۸۷  

تحقیقات پاولف درمورد شرطی سازی چند تن ازروانشناسان شوروی را تحت تاثیرقرارداد بنابراین برخی ازآنها آزمایشهایی را اجرا کردند که شامل شرطی کردن پاسخهایی بودند که معمولا تحت کنترل ارگانیزم نیستند. برای مثال انقباض وانبساط رگها را که با استفاده ازکیسه های سرد وگرم ایجاد می شوند می توان به صدای زنگ شرطی کرد.تخله ادرار را هم می توان به صورت کلاسیک شرطی کرد. اگرهوای کافی به مثانه فرد وارد شود فشارداخل مثانه بیشترمی شود وتخلیه ادرارصورت می گیرد.اگروارد کردن هوا با یک زنگ همایند شود بعدازچند بارهمایندی زنگ به تنهایی تخلیه ادراررا فرا می خواند.

کلر(1969) دراین رابطه آزمایشی را شرح می دهد که طی آن ازآزمودنیها خواسته شد دست راست خود رادریک سطل آب یخ فروکنند. این کارباعث می شود دمای آن دست فورا کاهش یابد وجالب اینکه باعث می شود کاهش دما دردست دیگرنیزراحت تراندازه گیری شود. اگردست با فواصل منظم (3یا 4دقیقه) درآب یخ فرو برده شود وقبل ازهربارفروبردن زنگی نواخته شود بعد از20 بارهمایندی یا قدری بیشتر زنگ به تنهایی موجب کاهش دما دردست خواهد شد .

نوع دیگری ازپاسخ که به راحتی می توان آن را شرطی کرد "بیزاری ازمزه" است : بیزاری شدید ازخوردن یا نوشیدن چیزی. برخی بیزاریها ازمزه ارثی هستند آنها حیوانات یا انسانها را ازخوردن مواد تلخ مزه برحذرمی دارند( که برحسب اتفاق علت تلخ مزه بودن آنها این است که سمی هستند).(درمورد شرطی سازی کلاسیک بیزاری ازمزه درفصل 5 به طورمشروح بحث خواهیم کرد).

اینکه یک پاسخ رابه چه سهولتی می توان ازطریق شرطی سازی کلاسیک فراگرفت به چند عامل بستگی دارد. برجستگی محرک شرطی با اهمیت است. زنگها وسایرصوتها به دلیل اینکه محرکهای بسیاربرجسته ای هستند درآزمایشهای شرطی کردن حیوانات به کاررفته اند.

توجیهاتی برای تداعیهای محرک – پاسخ

اصولا نظریه شرطی سازی یادگیری رابه دوصورت توجیه می کند: مجاورت وتقویت . مجاورت یعنی وقوع همزمان یا تقریبا همزمان رویدادها توجیهی است که نظریه پردازانی چون پاولف. واتسون وگاتری ازآن استفاده می کردند. آنها معتقد بودند برای اینکه رفتارتغییرکند( یعنی برای اینکه یادگیری صورت گیرد) کافی است که دو رویداد همایند شوند گاهی فقط یک بارو گاهی چند بار.

تقویت مفهوم پیچیده تری است که به پیامدهای محرک اشاره دارد. برای مثال یک نوع تقویت تقویت مثبت است که به موجب آن پیامدی مانند برطرف شدن گرسنگی به یادگیری منجرمی شود  

جمع آوری کننده :  آقای افرا 


  

جلسه روز شنبه ۱۶/۹/۸۷   

نمومنه ای از شرطی سازی٫این بار بر روی موش.(جعبه اسکینر) 

به نظر شما انواع متغییرها در مثال زیر چیست؟؟! 

منتظر نظرات شما هستیم.

 

جمع آوری کننده :  آقای افرا  


 جلسه روز شنبه ۰۹/۹/۸۷   

مرحله خواب که در کلاس در امروز خانم دکتر نیکوگفتار به آن اشاره کردند. 

  

نقاط فعال مغز در هنگاه خواب Rem و در حالت عادی ـ مقایسه کنید (شکل زیر) 

همانگونه که در شکل مشخص شده نقاط قرمز نشان از فعالیت آن نواحی می باشد.   

 

جمع آوری کننده :  آقای افرا 


  تصاویر جلسه روز شنبه ۰۲/۹/۸۷ 

بررسی هایی کوتاد در مورد EEG
1- EEG در بزرگسالان هوشیار ، موج های آلفا و تتا را نشان می دهد.
2- در دو قسمت مغز ، الگو های یکسانی از فعالیت الکتریکی به ثبت می رسد.
3- هیچ انفجار موج غیر عادی و یا موج آرام ناگهانی در فعالیت الکتریکی ظبط نمی شود.
4- اگر در طول تست از چراغ های چشمک زن و یا (تحریکات نوری)استفاده شود، امکان یک واکنش کوتاه بعد از هر بار خاموش و روشن شدن در منطقه پس سری وجود دارد، اما موج ها به صورت نرمال خواهند بود.

نتیجه نابهنجار
1- اگر انگاره ها طرح موج ها در دو طرف مغز با یکدیگر متفاوت باشند که نشان دهنده مشکل در یک نیمکره مغزی می باشد.
2- اگر پیام ها و سیگنال های ارسالی ناگهانی باشند مثل آرام نشدن ناگهانی امواج که ممکن است در اثر وجود تومور مغزی، عفونت، آسیب، سکته و یا صرع باشد. مکان و مطالعه الگوی دقیق امواج نابهنجار الکتریکی در افراد مبتلا به صرع می تواند کمک بسیار زیادی در تشخیص نوع صرع و یا نوع محله های آن باشد. البتهEEG به تنهایی نمی تواند مارا از وجود صرع و حملات آن آگاه سازد زیرا که نتیجه آن در فاصله زمانی بین محله ها بسیار نرمال و طبیعی ظاهر می شود.
3- دلیل ضبط امواج متفاوت و در نواحی مختلف مغز می تواند مشکلاتی نظیر: مسمومیت مخدری، عفونت(التهاب مغزی یا انسفالیت)، اختلالات سوخت وسازی مثل دیابت، که تمام نواحی مغز را تحت تاثیر قرار می دهند و توازن شمیایی بدن را تغییر می دهند، باشد.
4- اگر در بزرگسالان هوشیار امواج دلتا و تتا را نشان دهد دلیل بر امکان وجود جراحت و یا بیماری مغزی می باشد همچنین بعضی داروها هم می تواند دلیل این امواج باشد.
5- زمانیکه EEG هیچ گونه فعالیت الکتریکی در مغز را نشان ندهد(خط های صاف) که معنای آن توقف کارکرد مغزی می باشد که در بسیاری از موارد دلیل آن کمبود اکسیژن در مغز و یا خونریزی مغز می باشد.
البته در زمان کما و یا استفاده بیش از حد از دارو های مسکن نیز ممکن است خطوط صاف باشند.

 

مراحل تست در آزمایشگاه 

  

منبع مطالب کلیک کنید و کلیک کنید

مترجم و جمع آوری کننده :  خانم مقدم

تایپ : خانم طلایی 


 

 تصاویر جلسه روز شنبه ۲۵/۸/۸۷


 

تصاویر جلسه روز شنبه ۱۸/۸/۸۷

  

 

جمع آوری کننده تایپ و صفحه بندی :  آقای افرا


 

چکیده مطالب ارائه شده در روز شنبه ۲۰/۰۷/۸۷  سر کلاس روانشناسی عمومی

.

حوزه های مطالعاتی روانشناسی => بنیادی ـ کاربردی 

.

بنیادی : در علوم بنیادی به رابطه بین پدیده ها توجه می شود . که به نظریه می انجامد.
کاربردی : با استفاده از نظریه هایی که از علوم بنیادی استخراج می شود٫ سعی دارد برای چالشهای مختلف راه حلی ارائه دهد. 

 .

روشهای علمی کسب دانش  

.

روشهای کسب علم به روش غیرعلمی => 

.

۱- تجربه  ----> تغییر شرایط بر آن تاثیر گذاری
۲ـ بینشی ----> شناخت به صورت ناگهانی و شهودی صورت می گیرد
۳- باورهای رایج ----> مانند این که عدد ۱۳ نحس است
۴- استناد به روش و گفته متخصصان
۵- استدلالی است ----> مانند این که علی امروز خوب درس خوانده پس فردا خوب امتحان می دهد.

انواع روشهای تحقیق در روانشناسی => 

توصیفی ----> مشاهده و ثبت رفتار که شامل مطالعات توصیفی شامل مطالعه موردی ٫ زمینه یابی و مشاهد طبیعی نام برد. 

همبستگی ----> به رابطه بین پدیده ها تکید دارد.

آزمایشگاهی ----> برای تبین علت و معلولی از مطالعات آزمایشی سود می جویند. 

 . 

مطالعات توصیفی به ۵ قسمت تقسیم شده است که شامل موارد زیر می باشد. 

۱-مشاهده طبیعی ۲-مشاهده آزمایشی ۳-نظر سنجی ۴-آزمونهای استاندارد شده  ۵-مطالعه موردی 

جمع آوری کننده تایپ و صفحه بندی :  آقای افرا

  


 

چکیده مطالب ارائه شده در روز شنبه ۱۳/۰۷/۸۷  سر کلاس روانشناسی عمومی  

تصاویر به دست آمده از اولین آزمایش و تست روانشناسی صدا و تلگراف به وسیله ونت پدر روانشناسی جدید. 

تصاویر جلسه روز شنبه ۲۵/۸/۸۷  

جمع آوری کننده تایپ و صفحه بندی :  آقای افرا


تحقیقات پاولف درمورد شرطی سازی چند تن ازروانشناسان شوروی را تحت تاثیرقرارداد بنابراین برخی ازآنها آزمایشهایی را اجرا کردند که شامل شرطی کردن پاسخهایی بودند که معمولا تحت کنترل ارگانیزم نیستند. برای مثال انقباض وانبساط رگها را که با استفاده ازکیسه های سرد وگرم ایجاد می شوند می توان به صدای زنگ شرطی کرد.تخله ادرار را هم می توان به صورت کلاسیک شرطی کرد. اگرهوای کافی به مثانه فرد وارد شود فشارداخل مثانه بیشترمی شود وتخلیه ادرارصورت می گیرد.اگروارد کردن هوا با یک زنگ همایند شود بعدازچند بارهمایندی زنگ به تنهایی تخلیه ادراررا فرا می خواند.

کلر(1969) دراین رابطه آزمایشی را شرح می دهد که طی آن ازآزمودنیها خواسته شد دست راست خود رادریک سطل آب یخ فروکنند. این کارباعث می شود دمای آن دست فورا کاهش یابد وجالب اینکه باعث می شود کاهش دما دردست دیگرنیزراحت تراندازه گیری شود. اگردست با فواصل منظم (3یا 4دقیقه) درآب یخ فرو برده شود وقبل ازهربارفروبردن زنگی نواخته شود بعد از20 بارهمایندی یا قدری بیشتر زنگ به تنهایی موجب کاهش دما دردست خواهد شد .

نوع دیگری ازپاسخ که به راحتی می توان آن را شرطی کرد "بیزاری ازمزه" است : بیزاری شدید ازخوردن یا نوشیدن چیزی. برخی بیزاریها ازمزه ارثی هستند آنها حیوانات یا انسانها را ازخوردن مواد تلخ مزه برحذرمی دارند( که برحسب اتفاق علت تلخ مزه بودن آنها این است که سمی هستند).(درمورد شرطی سازی کلاسیک بیزاری ازمزه درفصل 5 به طورمشروح بحث خواهیم کرد).

اینکه یک پاسخ رابه چه سهولتی می توان ازطریق شرطی سازی کلاسیک فراگرفت به چند عامل بستگی دارد. برجستگی محرک شرطی با اهمیت است. زنگها وسایرصوتها به دلیل اینکه محرکهای بسیاربرجسته ای هستند درآزمایشهای شرطی کردن حیوانات به کاررفته اند.

توجیهاتی برای تداعیهای محرک – پاسخ

اصولا نظریه شرطی سازی یادگیری رابه دوصورت توجیه می کند: مجاورت وتقویت . مجاورت یعنی وقوع همزمان یا تقریبا همزمان رویدادها توجیهی است که نظریه پردازانی چون پاولف. واتسون وگاتری ازآن استفاده می کردند. آنها معتقد بودند برای اینکه رفتارتغییرکند( یعنی برای اینکه یادگیری صورت گیرد) کافی است که دو رویداد همایند شوند گاهی فقط یک بارو گاهی چند بار.

تقویت مفهوم پیچیده تری است که به پیامدهای محرک اشاره دارد. برای مثال یک نوع تقویت تقویت مثبت است که به موجب آن پیامدی مانند برطرف شدن گرسنگی به یادگیری منجرمی شود.  

 

مقاله دیگر در این رابطه >>> کلیک کنید <<<< 

جمع آوری کننده :  آقای افرا 


   @number       @number