مقالات>روانشناسی و تقسم ناپذیری روح - روانشناسی
مقالات>روانشناسی و تقسم ناپذیری روح  
w w w . T e h r a n . i c t r a d . c o m

روانشناسی و تقسم ناپذیری روح 

.

یکی از دلایل تجرد و غیر مادی بودن روح تقسم ناپذیری روح است ٫ به مثال زیر توجه کنید 

دست چپ درک استین در اثر تصادف موتورسیکلت به کلی از کار افتاد و یک سال بعد آن را قطع کردند

ولی او دچار پدیده ای شد که بسیاری از افراد قطع عضو آن را می شناسند. و آن به پدیده (( اندام خیالی )) معروف است .

درک احساس می کرد که دستش هنوز به بدنش متصل است و شدیدا درد می کند!! 

درمان درد یا ناراحتی عضوی که دیگر وجود ندارد .

پس از قطع هر عضو بدن نقشهای حسی خود را اصلاح می کند . 

دوستان عزیز شما چه دلیلی می توانید بیان کنید ؟ 

..................................................................................................................................
نوشته شده توسط محمد افرا 

منبع : روانشناسی هیلگارد ـ انسان راه و راهنما شناسی 

   @number       @number