کابوس و روان‌شناسی خواب - روانشناسی
کابوس و روان‌شناسی خواب  
w w w . T e h r a n . i c t r a d . c o m

کابوس

کابوس, هنری فوسلی, ۱۷۱۸

کابوس یا کابوس شبانه، یکی از اختلالات خواب است که در دانش خواب شناسی یا روان شناسی خواب مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. کابوس یک رویای وحشتناک و ناخوشایند است که دستگاه عصبی شخص را تحریک می کند و در نتیجه شخص به طور ناخودآگاه به آن پاسخ عصبی می‌دهد. کابوس ریشه در رویدادهای روز گذشته یا جریانات زندگی شخص دارد و در بعضی موارد می‌تواند به فلج خواب بیانجامد. 

منبع:Nightmare  کابوس, هنری فوسلی, ۱۷۱۸


 

روان‌شناسی خواب، شاخه ای از علم روان‌شناسی است که به بررسی تغییرات بدن انسان در سطوح مختلف عمق خواب می‌پردازد. در این شاخه از روان‌شناسی اختلالات خواب، از جمله خوابگردی،فلج خواب،هراس‌ شبانه، پرخوابی و کم‌خوابی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این رشته، محتوا و معنای احتمالی رویاها تجزیه مى‌شود. زیگموند فروید بنیانگذار رشته روان‌شناسی خواب بود.


 منبع

  • مختصر روان‌پزشکی، لینفورد ریس، ترجمه احمد محیط و غلامرضا میرسپاسی، ویراسته دکتر عظیم وهابزاده، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۶۴


 

فلج خواب

فلج خواب، از اختلالات خواب است که در رشته خواب شناسی یا روان‌شناسی خواب، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. فلج خواب، حالتی است که در آن ذهن بیدار و بدن در خواب است. این فلج شدگی با حرکات سریع چشم ارتباط دارد. شخصی که دچار فلج خواب شده است، تمام آن چه در حال بیداری و هوشیاری دیده و شنیده است، رویا می پندارد. 

 


 

جمع آوری مطالب : محمد افرا

   @number       @number