نیمی از مردان و یک سوم زنان زیر 35 سال تهرانی مجردند !!! - روانشناسی
نیمی از مردان و یک سوم زنان زیر 35 سال تهرانی مجردند !!!  
w w w . T e h r a n . i c t r a d . c o m

رئیس کنگره ملی سلامت خانواده گفت: نتایج یک تحقیق در تهران نشان داد 34 درصد زنان و 50 درصد مردان 25 تا 35 سال این شهر مجرد هستند 10درصد زنان بالای 15 سال تهرانی نیز بی سوادند.

حسین ملک‌افضلی امروز در کنگره ملی سلامت خانواده گفت: نتایج یک تحقیق که با پرسش از 81 هزار نفر در تهران از سوی شهرداری در 22 منطقه این شهر انجام شده است نشان داد که 10 درصد زنان و 5 درصد مردان بالای 15 سال تهرانی بی‌سوادند.
وی گفت: البته میزان بی‌سوادی در گروه سنی 15 تا 25 سال نسبتاً قابل قبول و در حدود 8/0 درصد است، شاخص مهم دیگری که از این تحقیق به دست آمد میزان موالید در تهران است که 9 در هزار نفر است، این شاخص مطلوبی نیست و نشان دهنده کم شدن میزان موالید در تهران است، این شاخص با شاخص موالید کشورهایی مانند سوئد، سوئیس، انگلیس،‌نروژ و فندلاند در اروپای شمالی برابری می‌کند.
وی افزود: گر چه موفقیت برنامه تنظیم خانواده و کاهش موالید در این از موفقیت‌های نظام سلامت کشور است اما کاهش بیش از آن نیز مطلوب نیست و ادامه این روند ممکن است باعث شد که در سال‌های آینده دیگر عمه، خاله، عمو و دائی به تاریخ بپیوندد.
معاون سابق وزیر بهداشت در امور تحقیقات و فناوری اضافه کرد: کنگره سلامت خانواده یک کنگره صرفاً علمی و فرهنگی نیست بلکه یک کنگره معنوی است زیرا خانواده در کشور ما یک مفهوم معنوی و با ارزش است.
وی گفت: در این کنگره تلاش شده است مهمترین مسائل مربوط به سلامت خانواده و با حضور برجسته‌ترین استادان رشته‌های مرتبط بررسی شود، بهتر بود سخنرانی‌های این کنگره به جای اینکه فقط در اختیار حاضران این همایش باشد برای عموم مردم کشور پخش می‌شد اما متاسفانه این امکان فراهم نشد و فقط تلاش‌هایی شده که این مراسم از طریق اینترنت پخش شود.
به گزارش فارس، ملک‌افضلی افزود: من عمیقاً معتقدم که دانش نباید در انحصار افراد خاص باشد و باید مثل یک کالای عمومی در اختیار مردم قرار گیرد، این مهم‌ترین عاملی است که موجب ارتقای سطح فرهنگ و سلامت جامعه می‌شود.
وی گفت: یکی از شاخص‌های مهم و نگران کننده سلامت در همه کشورها میزان مرگ و میر مادران است، این میزان در سال 57 در ایران 200 مرگ به ازای هر 100 هزار تولد زنده بود، ‌که اکنون به 25 رسیده است، این شاخص در دهه اول انقلاب با شتاب خوبی کاهش یافت و به 40 در صد هزار تولد زنده رسید اما بعد از آن شیب کاهش آن کم‌تر شد.
وی افزود: میزان مرگ و میر مادران از اول انقلاب تاکنون 16 برابر کم شده است اما هنوز هم باید این شاخص کاهش یابد و البته کاهش تفاوت آن بین شهر و روستا نیز ضروری است، مهم‌ترین کار برای رسیدن به این هدف تلاش برای بهبود شاخص‌های اجتماعی سلامت مانند، سواد، فقر است و توسعه مراکز بهداشتی اثربخشی سابق را ندارد.
وی گفت: اگر بخواهیم به هدف برنامه توسعه هزاره سوم تا سال 2015 برسیم باید شاخص مرگ و میر مادران کشور به 10 به ازای هر 100 هزار تولد زنده برسد،‌ رسیدن به این هدف نیازمند یک تحول و جهش بزرگ در عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت است.
وی گفت: در زمان حاضر به همین علل سالانه 525 هزار زن در جهان به علت عوارض حاملگی می‌میرند و فاصله این شاخص بین کشورهای فقیر و ثروتمند 5 هزار برابر است، در کشورهای فقیر به ازای هر 6 تولد یک مادر می‌میرد و در کشورهای ثروتمند به ازای هر 30 هزار تولد یک مادر از بین می‌رود.

   @number       @number