برد آموزش - روانشناسی
برد آموزش  
w w w . T e h r a n . i c t r a d . c o m

دروس ارائه شده ترم اول ۸۹    

آسیب شناسی روانی 1 (روانشناسی مرضی) 

اصول روانشناسی بالینی 

آمار استنباط 

اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد) 

انگیزش وهیجان 

پژوهشهای عملی (انفرادی) درروانشناسی بالینی 

تاریخ امامت 

روان سنجی 

روانشناسی (احساس وادراک) 

روانشناسی بالینی کودک 

 روانشناسی پویایی گروه (باتاکید بر گروه درمانی) 

روانشناسی تربیتی 

روانشناسی تفاوتهای فردی 

روانشناسی رشد (1) 

روانشناسی عمومی 1 

روانشناسی کودکان استثنائی 

روانشناسی مشاوره وراهنمائی 

روانشناسی یادگیری (نظریه ها ومفاهیم) 

ریاضیات پیش دانشگاهی 

زبان خارجی 

شخصیت (مفاهیم ونظریه ها) 

فارسی 

فیزیولوژی عمومی (اعصاب و غدد) 

مبانی جامعه شناسی 

متون روانشناسی به زبانهای خارجی 1

---------------------------------------------------------- 

 روش تیک مالی کردن 

 

 • با شماره کاربری و رمز عبور وارد سایت شده . 
 • در قسمت بالایی سایت بر روی کلید شهریه کلیک کرده. 
 • در بخش باز شده در سمت چپ گزینه کارنامه مالی را زده و از صفحه فوق پرینت نمایید. 


 

دروس ارائه شده ترم اول ۸۸  

 

 • آسیب شناسی روانی 1 (روانشناسی مرضی) 
 • آمار استنباطی 
 • اصول روانشناسی بالینی 
 • اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت) 
 • انقلاب اسلامی ایران 
 • پژوهشهای عملی (انفرادی) درروانشناسی بالینی 
 • جمعیت شناسی وتنظیم خانواده 
 • روان سنجی 
 • روانشناسی (احساس وادراک) 
 • روانشناسی اجتماعی 
 • روانشناسی بالینی کودک 
 • روانشناسی پویایی گروه (باتاکید بر گروه درمانی) 
 • روانشناسی پیش دانشگاهی 
 • روانشناسی تربیتی 
 • روانشناسی تفاوتهای فردی 
 • روانشناسی رشد (1) 
 • روانشناسی عمومی 1 
 • روانشناسی مشاوره وراهنمائی 
 • روانشناسی یادگیری (نظریه ها ومفاهیم) 
 • ریاضیات پیش دانشگاهی 
 •  زبان پیش دانشگاهی 
 • زبان خارجی 
 • شخصیت (مفاهیم ونظریه ها) 
 • فارسی 
 • فارسی پیش دانشگاهی 
 • فیزیولوژی عمومی (اعصاب و غدد) 
 • کلیات فلسفه 
 • مبانی جامعه شناسی 
 • متون روانشناسی بالینی به زبان های خارجه 2 
 • متون روانشناسی به زبانهای خارجی 1

 نمرات زبان عمومی با شماره دانشجوی : لیست شماره ۱ و لیست شماره ۲  

نمرات زبان پیش دانشگاهی با شماره دانشجوی : لیست شماره ۱ و لیست شماره ۲


 

نمرات زبان پیش دانشگاهی با شماره دانشجوی : لیست شماره ۱ و لیست شماره ۲شروع امتحانات 28/10/87 

دریافت کارت ورود به جلسه امتجانات 7/10/87 

شروع ترم جدید 26/11/87 

پایان ترم آتی 11/4/88  
شروع ثبت نام ترم آتی (ورودی 84 و 87) 20/11/87 و (ورودی 85 و 86) 19/11/87 
 
حذف و اضافه 7/12/87 

حذف اضافه اضطراری 26 الی 27/2/88


کلیات فلسفه  
   @number       @number