فیزیولوژی عمومی - روانشناسی
فیزیولوژی عمومی  
w w w . T e h r a n . i c t r a d . c o m

به روز رسانی این صفحه ۲۶/۰۹/۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۳۰

   

برای دیدن چارت فشار خون اینجا را کلیک کنید (نظر یادتون نره)

برای دیدن فیلم انیمیشن کوتاه مغز اینجا را کلیک کنید (نظر یادتون نره)

برای دیدن فیلم انیمیشن کوتاه پمپ پتاسیمی اینجا را کلیک کنید (نظر یادتون نره)   

برای بزرگ نمایی بعضی از عکس ها بر روی آنها کلیک کنید. 

با تشکر . محمد افرا       


  

  


لوزالمعده که به صورت برش خورده نمایش داده شده. 

جزایر لانگرهانس و اکزوکرین در شکل مشخص شده است.   


 


 
 
  
 

 


 

 


 

 


  

  


 


  

   

   @number       @number