افسردگی چیست و چگونه می توان با آن مقابله کرد؟ - روانشناسی
افسردگی چیست و چگونه می توان با آن مقابله کرد؟  
w w w . T e h r a n . i c t r a d . c o m

 افسردگی چیست و چگونه می توان با آن مقابله کرد؟

   مقدمه

   همه در دوره‌هایی از عمر افسردگی را تجربه می‌کنند .این احساس معمولا بدنبال فقدان یا ناکامی ایجاد می‌شود و د رشرایط طبیعی پس از چند ساعت یا چند روز از بین می رود. بهرحال هرگاه احساسهای افسرده وار تداوم یافت  و در سلامت و بهزیستی اجتماعی شخصی مداخله نمود، در آن صورت مداخله و یا کمک حرفه‌ای الزامی خواهد بود.

 افسردگی چیست ؟

   افسردگی یک حالت خلقی و پایدار است که می‌تواند جنبه‌های  مختلفی از زندگی فرد را در بر گرفته و در آنها تداخل نماید. افسردگی با اجساس بی‌ارزشی، گناه افراطی، تنهایی، غمگینی، نا امیدی، تردید در( کفایت ) خود و احساس گناه مشخص می‌گردد. افکار خودکشی نیز ممکن است وجود داشته باشد. افسردگی معمول ممکن است از چند دقیقه تا چند روز طول بکشد. همه ما گاهی احساس دلتنگی و غم می‌کنیم. این احساسها جزء طبیعی موجود انسانی است. از سوی دیگر، نوعی از افسردگی که تشدید یافته و برای دوره‌های زمانی بیشتری تداوم می‌یابد، می‌تواند شکل ناسازگارانه ای از افسردگی بوده و متفاوت با افسردگی " روزمره "باشد. برای این نوع خیلی شدید افسردگی می توان از طریق یک متخصص بهداشت روانی، چاره‌ای اندیشید.

علل افسردگی

·        فقدان‌های قابل توجه

·        انتظارات غیر واقع گرایانه

·        یأس

·   فقدان کنترل بر محیط . شخص فکر می کند که نمی تواند کاری برای تغییرحوادث نامناسب زندگی اش انجام دهد

·        تفکر منفی که به صورت تدریجی خود تخریب گر می گردد .

·        ناکامی درک شده

نشانه‌های افسردگی

1ـ نشانه‌های عاطفی

·        غمگینی

·        احساس گناه

·        نوسانات خلقی

·        ناامیدی

·        اضطراب

·        خشم

·        درماندگی

2ـ  نشانه‌های جسمانی

·        خواب بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم.

·        خوردن افراطی یا فقدان اشتها

·        یبوست

·        کاهش یا افزایش وزن

·        چرخه‌های نامنظم قاعدگی

·        فقدان تدریجی میل جنسی

 

    3ـ نشانه‌های رفتاری

  •          گریه‌های بدون دلیل واضح

  •          کناره‌گیری از سایر مردم وموقعیت‌های جدید

  •          به آسانی دستخوش خشم شدن

  •          فقدان انگیزه جهت پیگیری اهداف

  •         عدم علاقه به آرایش ظاهر شخصی

  •         مصرف مجدد داروهای (مخدر) یا الکل

4ـ افکار و ادراکات خود تخریب‌گرانه

·        احساس بازنده بودن

·        انتقاد مکرر از خود

·        یاس

·        احساس درماندگی وناامیدی

·        سرزنش خود به خاطر اتفاقات ناخوشایند

·        بد بینی نسبت به آینده

چگونه برافسردگی غلبه کرده و نگرشی مثبت پیدا کنید

·   از علت افسردگی خود آگاه بوده وسعی کنید نسبت به آینده خوش بین باشید. افکار منفی خود را شناخته و آنها را با افکار مثبت تعویض کنید . بر تجارب مثبت تمرکز کنید.

·        فهرستی از تکالیف مثبت هفتگی تهیه کنید.

·        از نظر اجتماعی فعال باشید.

·   جدولی از فعالیت‌های روزمره هفتگی  تهیه کنید وافزودن فعالیت‌های اجتماعی را فراموش نکید.

·        تفریحاتی برای خود پیدا کنید.

·        بطور روزانه ورزش کنید.

·   هرگاه احساس تنش می کنید، از روشهای خود آرام‌بخشی استفاده کنید. به عنوان مثال، برای چنیدین دقیقه و تا زمان ایجاد آرامش در کل بدنتان بطور آرام و آهسته نفس بکشید.

·        اهداف واقع گرایانه‌ای انتخاب کنید.

·        برای فعال نگهداشتن خود، کاری داوطلبانه انجام دهید.

·   بپذیرید که هرکسی توانایی‌های متفاوت خود را دارد وشما بر ویژگی‌ها واعمال مثبت خودتان تمرکز کنید.

·        به هنگام بیان خشم، جرأتمند باشید.

·        سعی کنید نقاط قوت خود را شناخته و توسعه دهید.

·        اگرعلایم افسردگی تداوم یافت از کمک‌های حرفه‌ای وتخصصی استفا ده کنید.

چگونه می‌توانم به یک فرد افسرده کمک کنم ؟

  •     به فرد افسرده نگوئید که می دانید او چه احساسی دارد. زیر ممکن است که این امر او را نسبت به شما خشمگین کند.

·    حمایت کننده وشکیبا باشید

·   اجازه دهید که شخص افسرده ا زعلاقه ونگرانی شما نسبت به خودش آگاه شده ودریابد که شما در مواقع لازم جهت کمک به او در دسترس هستید.

·   شخص افسرده را تشویق کنید که بدنبال کمک حرفه‌ای باشد. البته اگر علایم افسردگی پایدار بوده و در عملکردهای روزمره ایجاد اشکال کرده باشد.

ترجمه مجید محمود علیلو

 

   @number       @number