شعر شما - روانشناسی
شعر شما  
w w w . T e h r a n . i c t r a d . c o m

   به نام خدا         

  یه روز...
یه نفر...
یه جایی...
یه وقتی بهم گفت:چه گلی رو دوست داری؟

به او گفتم: لاله واژگون

با تعجب پرسید:چرا؟

گفتم اخه مثل خودم با سروشی غریب که نفهمیدم از کدام

قبیله بود  /مجنون یا فرهاد کوه شکن/  اسیر یک عشق سبز

شد و واژگون شد.   
 
درج شده توسط : خانم سارا خیری   

    " دل من "

دل من تنها بود.دل من تنها بود.دل من منتظر است.
دل من عاشق بود...

دل من در پی دل.دل من در پی عشق.دل من در پی یار.
دل من...

دل من عاشق شد.دل من عاشق گل.گل نازم برفت.
دل من در پی گل...

گل نازم مرا سوزاند.گل نازم مرا رنجاند.گل ناز عاشق شد.
گل نازم مرا ترساند...

گل ناز عاشق شده است.گل ناز همدم غم ها شده است.
گل ناز با دل من رفت.گل ناز با غم رفت.

دل من غمکده ی تنهاییست.گل ناز با دل من رفت...
دل من با گل ناز همدم شد.دل من همدم تنهایی شد.

دل من بی من ماند.دل من عاشق ماند...
گل ناز از راه ماند...

دل من از نفس افتاد...

دل من خسته شده.دل من مثله گل ناز افسرده شده.
دل من عاشق بود.دل من عاشق موند.

دل من منتظر است...

گل ناز می آید؟؟؟

دل من می گوید: گل ناز می آید!
                                    من آن گلبرگ مغرورم
                                  که می میرم ز بی آبی
                                 
                                  ولی با خفت و خواری
                                  پی شبنم نمی گردم
                                 
                                  بلا گردان آن قلبم
                                  که با زخم دو صد خنجر
                                 
                                  نه پیش هر کس و ناکس
                                  پی مرهم نمی گردم

                                   زمین خاکیم اما
                                  غرورم کم نمی گردد

                                  سرم در زیر آسمان
                                  هم خم نمی گردد    
درج شده توسط : خانم سارا خیری           
 
پاسخ : 
 
                                  من آن نخل پر زیرم 
                                   که سختم ز بی آبی 
 
                                   من آن نخل پر زیرم 
                                    که میمردم ز بی آبی 
  
                                    من آن نخل پر زیرم 
                                      که چترم زیر بارانم   
 
                                     من آن نخل پر زیرم 
                                      که اغوشم پر ز دست یارن است 
 
                                      من آن نخل پر زیرم 
                                       که عشقم زمین باشد 
                                          زمین جانم ٫ زمین خاکم. 
 
درج شده توسط : محمد خرازی افرا

سفر غریبی داشتم توی اون چشم سیاهت
سفری که بر نگشتم گم شدم توی نگاهت

یه دل ساده ی ساده کوله باره سفرم شد
دل تو مثل یه سایه همه جا همسفرم شد

درج شده توسط : خانم مریم باروح  
   
پاسخ : 
این بود قصه بی نامان ٫ افسوس که یکی بودو یکی نبود  
درج شده توسط :  افرا

یا حسین عشق به ان نام نکویت دارم       
یاحسین عشق به ان طفل صغیرت دارم .          
یا حسین عشق به عباس در این دل دارم.                                 
یا حسین عشق به ان کرببلایت دارم.                                         
یاحسین عشق به سقای طفلان دارم.                                      
یا حسین عشق به ان شام غریبان دارم.                                    
یا حسین عشق به شش گوشیه تو من دارم.                            
یاحسین عشق به ان حنجره ناز علی اصغر تو من دارم.   
 
درج شده توسط :آقای شعبانلو  
   

پیمان یاری وعهد عاشقانه است غدیر
                     درآسمان وزمین یک نکو کاشانه است غدیر
پیمان یاری محمدوعلی رادرآن روزبسته اند
                       روز شکوه وعشق دلدادگان است غدیر
ماندم دراین عظمت ونوری که هست در غدیر
                 روزیکه پیام عشق از رسول بر علی آمده است غدیر
زین های اسب وبار اشتران ‌‌‌‌،منبری شدند
                     تاآن ندای حق نشیند به جان  نثار درغدیر
کردی زدردمان درمان با این ندای حق
                       این ابوالفضلت شده دل زنده تر زنام غدیر
 درج شده توسط :آقای شعبانلو  

 
زندگی یعنی نفسهایی که از روی عطش
می زند ماهیچه های قلب مرد       
می زند هر دم صدا
می زند بانگی که از روی شکایت
مرد خسته از نگاه خیس بارانش

زندگی یعنی صدای گامهای کودک گمگشته ای
که به دنبال صدای ردپای مادرش
اشک ریزان طعم لبخند گذشته می چشد

زندگی یعنی عبور سنگها از لای آب
سرگذشت چشمه ها و رودها
سرگذشت هرکه در آب روان
می گذارد چوب ماهیگیریش
دامی برای ماهی خسته زآب

زندگی یعنی گذشتن از میان خارها
خارهایی بر بدن اندوخته
خارهایی همچو خار خارپشت
در مقابل  با ستم
می برد آن خارها در افق

زندگی یعنی عبور عشق از لای علفهای امید
این علفهایی که در اوج چمن
بوی خاک و ریشه ی تر می دهد
بوی امید بشر
از جوار عشق بی همتا دهد

زندگی یعنی عبور از جاده های خیس عشق
راه هایی که به عشق
می برد صدها هزاران عاشق گمگشته را
می چکد بارانی از سوی خدا
به دل این جاده ی بی انتها

زندگی یعنی سرود مردم بی ادعا
مردمانی که به خون آمیخته
رنگ آرامش به چشمها ریخته
زندگی را باید از آنها گرفت
رسم عاشق بودن لیلی و مجنون را گرفت

زندگی یعنی زسقراط و ارسطو پر کشیدن
به افلاطون و فارابی رسیدن
زندگی یعنی رنگ آبی رنگ سبز
رنگ آرامش و زیبایی گرفتن
زندگی یعنی فرار لحظه ها
زندگی یعنی صدای الوداع
زندگی رققص شقایق بانسیم
عاشقی باید چرا خسته شویم 
    
درج شده توسط : خانم طلایی 

ژنده پوشی را دیدم که می گریست    
  گفتم بهر چه اینگونه فسرده حالی؟           
گفت مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبانم سوزد                          
و اگر پنهان کنم ترسم مغز استخوانم سوزد                              
از سودای صلایش دریافتم ؛عاقلی بوده که عشق به جنونی شیرین کشاندهاش                                                                  
گفتم دانی عشق یعنی چه؟   گفت:آری                                    
عشق یعنی حسرت؛یعنی او را با دیگری دیدن و در حسرت آن لحظه ماندن                                                                             
عشق یعنی هجران؛یعنی آخرین نگاه یار                                    
عشق یعنی تنهایی؛یعنی همیشه او را دیدن ولی در جایی خالی                                                                                       
عشق یعنی فنا؛یعنی تنها با خیال چشمانش ادامه دادن             
عشق یعنی قطره قطره نیست شدن؛یعنی خبر خداحافظی او  عشق یعنی بی آنکه خواسته باشیم:یعنی بدون مژدگانی به او رسیدن                                                                     عشق یعنی...
 درج شده توسط : سارا خیری    
پاسخ : 
 
عشق یعنی زمان ......... عشق یعنی لحظه لحظه نزدیک شدن به او 
عشق یعنی طلوع خیال ....... عشق یعنی امید به وصال 
 
درج شده توسط : محمد خرازی افرا

یک سال زما بگزشت یلدا امد  .     در وصف تو ای یلدا صدها امد  . هرچند که از امدنت با خبرم ای یلدا .   در دام تو من بی خبرم ای یلدا.     در وصف کمال تو چنان خندانم ای یلدا . چون دست زما بگشای ای یلدا .   صد شب به فدای تو کنم ای یلدا .        چون امدی غم زدلان بردی  ای یلدا.    من عاشق وتو معشوق منی ای یلدا .    تو ناز کن ومن ناز کشم ای یلدا     .   
درج شده توسط : ابوالفضل شعبانلو

                                                                                                                                                                                   
اگر روزی مرا یادی بُود از چهره ی عالم
       در آن جز چهره ی زیبا ی تو یادی نمی بینم
اگر روزی مرا سری بود اندر زبان من
         درآن جز نام والا ی تو من رازی نمی بینم
پریشانم ز دوریت فغان از درد دوریت
        که من جز از غم هجران غمی در جان نمی بینم
اگر خواهی شوم فرهاد یا مجنون صحرا گرد
         که مجنونی به من باشد جز آن رسوا نمی بینم
کجایی ماه مهتابم کجایی شمس بی تابم
           که درمان غم هجران مداوایی نمی بینم
الهی عمر من باشد فدای خال هندویت
            که مینا همتش آنست جز آن کاری نمی بینم
درج شده توسط :خانم میرزاده

جانله گلیگ دونیایا               جان سز گدگ دونیادان             ناله چکگ دونیادا                لال دا گدگ دونیادان                بی چاره بو دونیادا               بی جاره تر او دونیادا   
                       توشه یوخین دونیادا          ینگیل گدی دونیادا 

درج شده توسط : ابوالفضل 

دانشجو اگر عاشق شود               یک ترم مشروط می شود  چیزی شبیه مجزه                  با عشق ممکن می شو د      یک سال بعد ان واحدش         دوباره ممکن میشود 

درج شده توسط :ابوالفضل شعبانلو دهنوی  
پاسخ :  
دانشجوی که عاشق شد         یک باره از درس راها شد       
هر دانشجو که راها شد         یک ترم فنا شد   
(البته عشق لزوما باعث افت تحصیلی نمی شود )
      
درج شده توسط : محمد خرازی افرا

سفر غریبی داشتم توی اون چشم سیاهت
سفری که بر نگشتم گم شدم توی نگاهت

یه دل ساده ی ساده کوله باره سفرم شد
دل تو مثل یه سایه همه جا همسفرم شد

 درج شده توسط : مریم باروح

 
روزی که فرمان جدایی را نوشتند
نفهمیدم جهان زیروزبر شد
وآنی که درآن آفاق می بود
به جایی منتقل وز نور طرد شد
ومن آن کبوتر نومید وتنها
که روزی در بهشت جاوید بودم
به جرم رفتن آدم وحوا
مرا از دست های تو ربودند
کجایی تا ببینی کبوتر تو
دراین تاریک غمگین گیر کرده
زتو دور ودلش از دوری تو
گرفته شد ولی تعلیل کرده
کجایی تا ببینی کبوتر تو
به این تنهایی ها عادت نداره
زدنیاسیروازدنیا همه سیر
برای دیدن تو بیقراره
بیا با دست های مهربانت
زبال این کبوتر غصه واکن
بیاتا این کبوتر جون بگیره
دلش از دوریه چشمات نمیره   
درج شده توسط : ................
 پاسخ:
گفت زمانی انک است.
گفتم معنای زمان چیست ؟!
گفت : دنیا 
درج شده توسط : آقای خرازی افرا

در درونم ارزوی دیدن ان روی پاکت میکنم .   ای پدر جان   . هرچه دارم یا ندارم من فدایت می کنم  . ای پدر جان.   جان فدای خاک نابت می کنم  ای پدر جان               جان فدای ان نگاهت می کنم.           ای پدر جان                                                                                                                                                                                                                                                                              تقدیم به پدر شهیدم       
درج شده توسط : آقای شعبانلو دهنوی 

 " ایام جوانی "
یک گلی بود دلی بود فغانی
یک عاشق یک خسته و ایام جوانی

این عاشقه خسته پی گل گشت زمانی
تا اینکه شود همره گل در مکانی

در عهد جوانی شده خسته زاین عشق جوانی
زیرا که شده چاره ی گل زخم زبانی

عاشق شده است پیر زبس دیده جفایی
عاشق شده بی هم نفس از درد جدایی

بی عقل دل عشق دلدار
این مرد جوان مانده زاین کار...
 
درج شده توسط : آقای نورعلی

 
 پاییز ای مسافر خاک الوده                در دامنت چه چیز نهان داری                                        جز برگهای مرده و خشکیده                            دیگر چه سروتی به جهان داری
 
درج شده توسط : ناشناس

  عشق نالان   
انقدر غرق اندر این دنیای بی پایان شدم  .                 انقدر نالان هی گریان شدم .        انقدر شاد گهی غمگین شد . انقدر دل دادم حیران شدم . انقدر جان دادم ویران شدم .انقدر ماندم که از پیران شدم.  انقدر سر گشته بی جان شدم .                 ناله ام از این دل دیوانه ام سر میکشد  .  نالهام از این دل بیگانه ام سر می کشد . ناله ام   از این زمان و مردمش سر میکشد . ناله ام زین عشق بی فرجام دل سر میکشد .هرچه دارم یا ندارم ماتم است . تا که عمرم دستش از این دنیا کشد .بارالاها یارام ده زین بلا.            این ابوالفضلت شده از غم فنا     
          
درج شده توسط : آقای شعبانلو دهنوی 

از ساعت متنفرم
              از این اختراع غریب بشر
                 که مدام جای خالی حضورت را
                 به رخ دلتنگی های تنهایم میکشد.  
درج شده توسط : خانم علی برقی 
پاسخ:
به ساعت عشق می ورزم
               از این اختراع غریب بشر
               که لحظه های با تو بودن را به یادم می آورد.  
درج شده توسط : آقای محمد افرا 

 

   @number       @number