درسهای ترم جاری ( جزوات و مطالب مربوطه ) - روانشناسی
درسهای ترم جاری ( جزوات و مطالب مربوطه )  
w w w . T e h r a n . i c t r a d . c o m

 درس های تخصصی ترم جاری ( بر روی هر درس که کلیک کنید عکس ها و جزوات آن را مشاهده می کنید)

 

روانشناسی عمومی (۱)

.

 فیزیولوژی عمومی

 .

کلیات فلسفه  

 .


 

درس های عمومی ترم جاری

  .

زبان عمومی و پیش دانشگاهی 

 .

فارسی عمومی و پیش دانشگاهی 

 .

ریاضی پیش دانشگاهی 

 .


 .

در صورتی که در هر یک از دروس بالا مطالبی برای ارائه دارید ٫ می توانید در همین صفحه در قسمت یاداشت های دانشجویی قید کنید.

 

   @number       @number